Kan gi erstatning på opp mot en halv million kroner

Gårdbruker Stein Outzen skryter av forsvarets behandling av klagesakene grunnet skade på dyrket jord etter Trident Juncture.

  Foto: ARVID STORLI, Foto: Arvid Storli

Nyheter

En av de mange gårdbrukerne som lånte bort et eller flere av sine jorder sine under militærøvelsen Trident Juncture, er drivdalingen Stein Outzen.