Snart endres EU-kontrollreglene

Illustrasjonsfoto  Foto: Knut Opeide

Nyheter

Fra og med 8. februar 2019 trer det i kraft nye EU-kontrollregler i Norge.

- Det som blir nytt er at du nå kan gjennomføre EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen kontrollfristen. Kontrollfristen er endelig. Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Etter 8. februar er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Kjøretøyeiere får større fleksibilitet ved at de kan gjennomføre kontrollen når det passer for dem, forklarer avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Henning Harsem i en pressemelding.

Det gjennomføres hvert år over to millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredjedel av disse er etterkontroller. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar.

Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen, sier Harsem.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Dermed skal nye personbiler inn til første kontroll etter fire år, før kjøretøyene deretter må kontrolleres annethvert år. Kjøretøy som veier mer enn 7500 kilo skal kontrolleres årlig.

Før sendte Statens vegvesen ut purrebrev når kontrollfristen var utløpt. Fra nå av kommer alle til å få tilsendt påminnelsesbrev to måneder før den endelige kontrollfristen. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil. Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen, vil du få to måneder på å utbedre feilene, men likevel ikke lengre frist enn du opprinnelig hadde. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll. Fristen er endelig. Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien.

- Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll, sier Harsem.