Lovende utsikter for ungdom som vil jobbe

Høy ungdomsledighet og stor etterspørsel etter arbeidskraft gir gode jobbmuligheter for ungdom i Trøndelag.
Nyheter

Arbeidsledigheten er fortsatt historisk lav i Trøndelag, slik den har vært gjennom hele 2018. Ferske tall for november viser følgende: