– Flere ønsker tryggere skolevei

Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen for de neste fire årene er godt i gang.

Det er mange som har kommet med innspill på at krysset Luvegen og Dr. Nissens veg er dårlig opplyst og at det er en trafikkfarlig skolevei for barn å gå. Foto: Katrine Silseth Naas  Foto: Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Fristen for å sende inn innspill til trafikksikkerhetsplanen går ut i dag fredag. Fagleder miljørettet helsevern/folkehelse Vigdis Thun forteller at de har fått inn mange spennende innspill.