Endrer på kvota for laksefiskerne i Orkla

Illistrasjonsfoto  Foto: Arkiv

Nyheter

22. november møttes styret i Orkla fellesforvaltning til evalueringsmøte for laksesesongen 2018, hvor de også diskuterte eventuelle regelendringer foran neste sesong. I forkant har styremedlemmene hatt flere møter og forelesninger med aktører, rettighetshavere og andre som sitter på ekspertise om laksefiske og forvaltning.