Høyre og Venstre går solo og vraker felleslista foran høstens kommunevalg

Nyheter

I inneværende periode sitter representantene fra Høyre og Venstre i Rennebu under felles fane i kommunestyret. Det ser det nå ut til å bli endring på, ikke minst takket være et ønske fra fylkespartiet Trøndelag Høyre.

Etter det Opdalingen kjenner til, skal det lokalt være delte meninger om dette er veien å gå. Flere personer tilknyttet de to partiene ønsker å fortsette samarbeidet og danne Fellesliste H/V også til kommende valg.

Høyre og Venstre i Rennebu jobber likevel nå med å få på plass sine respektive lister foran valget til høsten.

- To representanter fra fylkespartiet var til stede på Rennebu Høyre sitt årsmøte i desember. De gav klart uttrykk for at de ønsker en ren Høyre-liste til kommunevalget, så da forsøker vi å få til det, forteller Jan Arve Nyberg.

Jan Arve Nyberg  Foto: Jan Are Melgård

 

Nyberg er formelt vararepresentant til kommunestyret i inneværende periode, men har i realiteten møtt fast for Bjørn Rogstad. Nyberg er også den eneste Opdalingen har snakket med, som bekrefter at han stiller seg til disposisjon for partiet når lista skal utarbeides til det kommende valget.

Dette skjer via medlemsmøte i Rennebu Høyre den 14. januar og på selve nominasjonsmøtet den 21. februar.

- Jeg vil gjerne understreke at samarbeidet innen gruppene og med Venstre, og ikke minst i hovedutvalget MTL har fungert veldig godt. Men for demokratiets del, håper jeg virkelig begge partiene klarer å stille liste, sier Nyberg.

Leder for Rennebu Venstre, Bjørn Inge Haugset, bekrefter at partiet jobber med listen foran høstens valg. I likhet med Høyre, har heller ikke Rennebu Venstre avholdt nominasjonsmøte.

Bjørn Inge Haugset  Foto: Arkiv

 

- Jeg håper vi får til dette møtet i løpet av 14 dager. Vi er i gang med å finne frem til kandidatene som skal stå på lista. Mange er spurt, med litt vekslende hell, innrømmer han.

Haugset har en formening om hvem som er aktuell til å toppe lista til Venstre foran høstens valg, men navnet vil han ikke ut med.

- Jeg ønsker ikke å gå ut med noe navn på det nåværende tidspunkt, sier han på ekte politikervis.

Eli Krogstad er en av veteranene i lokalpolitikken i Rennebu og sitter i kommunestyret, er leder utvalg for miljø, teknikk og landbruk (MTL), og har frontet partiet i mange år. Krogstad har tidligere signalisert at hun ønsker å gi seg med politikken etter nåværende periode.

Eli Krogstad  Foto: Arkiv

 

Etter det Opdalingen erfarer, er hun likevel gått i tenkeboksen, og vil avvente hva som skjer i partiet før hun gir sitt endelige svar. Dette vil hun verken bekrefte eller avkrefte.

- Jeg overlater til lederen (Bjørn Inge Haugset) å uttale seg, er alt hun ønsker å si om saken.

Haugset har ikke så mye å tilføye, men han presiserer, i likhet med Jan Arve Nyberg, at samarbeidet Felleslista H/V, har fungert godt.

- Min erfaring etter snart to perioder i kommunestyret, er at det har gått veldig greit. Jeg ser mange fordeler med dette samarbeidet, og det er i hvert fall ingen konflikt som ligger bak at partiene nå forsøker å danne egne lister, sier han.

Noen går, mens andre kommer. Det vil bli store utskiftninger i Rennebu kommunestyre uansett utfallet av høstens valgresultat.  Foto: Tore Aasheim