Storstilt satsing gir flere arbeidsplasser til Rennebu

Nyheter

I 2021 vil 200 vindturbiner styres og overvåkes, og tilhørende kraft omsettes, fra TrønderEnergi sin driftsentral på Berkåk. TrønderEnergi har nå innledet et samarbeid med Stadtwerke München når det gjelder investering, drift, kunnskap og kompetanse  som følger den storstilte satsingen.