Vurderer å slå sammen Berkåk og Innset sokn

Sokneprest Anette Vognild ønsker sammenslåing av Innset og Berkåk sokn.  Foto: Anders Tøsse

Nyheter

Berkåk og Innset sokn vurderer sammenslåing. Dette med bakgrunn i at det er stadig større utfordringer med å finne folk som ønsker å stille seg til disposisjon for å sitte i menighetsråd.