- Forholder meg til det medlemmene bestemmer

Kirsti Welander topper nominasjonslista til Oppdal Arbeiderparti.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Oppdal Arbeiderparti offentliggjorde denne uken partiets nominasjonsliste til høstens kommunevalg, og ikke overraskende sto ordfører Kirsti Welander på toppen av lista.

- Jeg har vært tydelig ganske lenge på at jeg ville stille til gjenvalg, hvis medlemmene ønsket meg med videre. Motivasjonen min for å fortsette, er at jeg har muligheten til å gjøre en god jobb som ordfører i fire nye år, sier Welander til Opdalingen.

Ordføreren forteller at hennes tre første år i posisjonen har vært både utfordrende, spennende og lærerike.

- Det har vært en bratt læringskurve. Det jeg har lært mener jeg kan brukes til å gjøre en god jobb også i årene som kommer. Ellers kommer du tett på folk på mange vis, gjennom ordførerrollen, både i glede og i sorg. Det har vært mange varme og sterke opplevelser.

- Hva er dine hjertesaker for valget 2019?

- Vi har avtalt innad i partiet at vi ikke går ut med noe konkret om partiprogrammet, før nominasjonsmøtet. Men Arbeiderpartiet vil alltid være opptatt av å skape et godt fellesskap og at vi skal tilby gode offentlige tjenester til innbyggerne. Vår ideologi er at oppgaver og saker løses best gjennom samhandling.

- Hvilke saker vil du huske best fra din første ordførerperiode?

- De sakene, som på forskjellige nivåer, har vært veldig viktige å få fullført er blant annet Sanatelltunet, der vi sikrer at Oppdal har et godt tilbud til mennesker med demens i årene som kommer. Oppdal distriktsmedisinske senter er noe som ligger vårt hjerte nært. Der starter byggingen nå i mars. Så har salget av Oppdal Everk og Gjevilvassvegen vært krevende saker, sier hun og fortsetter:

- I Everk-saken, var det store følelser i sving og stor uenighet både blant politikerne og resten av bygdefolket. Gjevilvassvegen er en sak som også min forgjenger jobbet med, og det ser ikke ut til at vi blir ferdig med den med det første. Den er svært krevende, med sterke meninger og harde fronter på begge sider.

Welander påpeker at det ikke er det å ha posisjonen som ordfører som har vært det viktigste for henne.

- Det blir veldig stort fokus på det å være ordfører eller ikke. Posisjonen i seg selv er bare et middel som gir deg muligheten til å gjøre en viktig jobb, og det har hele tiden vært min motivasjon. Det viktigste for meg, er at posisjonen brukes til å hjelpe lokalsamfunnet. Du skal utgjøre en positiv forskjell for folk i Oppdal.

Torsdag gikk partikollega Tor Snøve ut og offentliggjorde at han akter å utfordre Welander om topplisteplassen under mandagens nominasjonsmøte. Kirsti Welander innrømmer at hun ikke er overrasket.

- Det er nå sånn at jeg har hatt en mistanke om det en stund, så jeg synes det er greit at det blir offentlig kjent. Da vet medlemmene om det og kan ta en beslutning på om de vil prioritere å dra på mandagens nominasjonsmøte eller ikke. Det er der det hele blir avgjort, sier hun.

Welander sier også at hun er kjent med at nominasjonskomiteen sendte ut listeforslaget til cirka 100 medlemmer, der 22 av dem ga tilbakemelding om at de ønsket endring på lista.

- Det kan være at det er de mest aktive som ønsker endring. Vi får ta det som det kommer.

- Hva blir veien videre for deg, dersom du taper kampvoteringen?

- Det jeg har sagt, er at jeg vil synes at det å ikke få fornyet tillit etter å ha sittet som ordfører i drøyt tre år, det vil i realiteten være mistillit fra medlemmene. Det vil ikke være mulig for meg å fortsette, hvis jeg ikke har tillit hos mine egne. Det er ikke ment som noe ultimatum, det er en realitet. Jeg tror alle ville opplevd det på samme vis. Har du ikke medlemmene i ryggen, er du heller ikke i stand til å gjøre en god jobb for partiet. Da vil jeg måtte gå tilbake til å jobbe hos fylkeskommunen.

- Har du trua på at du kan vinne voteringen?

- Jeg synes det er vanskelig å skulle forskuttere det. Inntrykket mitt er at Snøve har jobbet aktivt for dette en stund. Han har nok gjort en kartlegging av støttespillerne sine, og det har ikke jeg gjort, så det som skjer det skjer. Politikken er sånn at medlemmene bestemmer nominasjonen og det forholder jeg meg til.