- Vi må slå ring om de videregående skolene

Fylkesordfører Tore Sandvik. 

Nyheter

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) er bekymret for utviklingen til skolene i Trøndelag og gir regjeringspartiene Høyre og FrP kritikk for «å være passive og ikke følge med i timen».

- Sulteforingen av fylkeskommunene gjør at vi veldig snart kommer til å slite med å beholde alle skoler og linjer som vi ønsker. Til nå har vi klart å skjerme fylkets 16-19 åringer fra kutt, men vi har akkurat de samme utgiftene som før som skal løses for mindre penger, sier Sandvik.

- Slå ring om videregåendeskolene

For første gang på sytten år opplever fylkeskommunen i realiteten nullvekst i inntektene. Samtidig har fylkeskommunen like store oppgaver som tidligere. Det legger press på budsjettene. I Trøndelag har man skjermet skolesektoren for de største kuttene.

- Utfordringene er de samme: vi trenger at færre faller ifra. Vi trenger at flere fullfører. Da må vi slå ring om videregåendeskolene over hele fylket og si nei til høyrepartiene, som vil nedprioritere skole på bekostning av asfalt, sier Sandvik.

- Vi trenger fagarbeidere

Sandvik mener at Trøndelag, uten en klar politikk for hvordan flere skal få vitnemål og skaffe seg arbeid, vil fylket sakke akterut i konkurransen med andre regioner i Europa.

- Vi trenger flere lærlinger til verdiskapende bedrifter og velferdsproduksjon. Vi trenger faktisk fagarbeidere til å bygge alle vegprosjektene vi allerede har satt i gang, og vi trenger at flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring for å sikre fortsatt verdiskapning og nok arbeidskraft til trøndersk arbeidsliv.

Ikke bekmørkt

Helt bekmørkt er det imidlertid ikke, Sandvik.

- Før jul klarte vi å sikre et skoleløft for Trøndelag. Det kommer til å bety mye for ungdommene våre. Men det var mot høyresidens stemmer. Ved hver korsvei det siste året har vi prioritert skole høyt for å gjøre noe med utfordringene vi vet må løses. Ved de samme korsveiene har høyresiden kommet med helt andre forslag. Det er synd for elevene og det er synd for Trøndersk arbeidsliv, sier fylkesordføreren.

- Drives ikke på luft og kjærlighet

Kristian Torve (Ap) støtter Sandvik og frykter for linjetilbudet ved Oppdal videregående skole, dersom det ikke blir endring på prioriteringene til regjeringspartiene.

- Det gjøres en god jobb ved OVS, hvor det skal skje mange spennende ting i årene som kommer. Men vi må forberede oss på trangere tider, hvis ikke regjeringen snart forstår at skole og utdanning ikke drives på luft og kjærlighet. Det koster å utdanne morgendagens fagarbeidere. Skal vi klare å bevare linjetilbud, og kanskje også utvide dem, så må alle dra i samme retning. Akkurat nå har vi ikke med oss regjeringspartiene på det, sier Torve.