Svarer på kritikken fra Sandvik

Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg fra Trøndelag Høyre svarer på kritikken fra fylkesordfører Tore Sandvik (Ap).  Foto: Privat

Nyheter

Fylkespolitikerne Ingvill Dalseg og Henrik Kierulf ber fylkesordfører Tore Sandvik ta ansvar selv, framfor å legge alt ansvar for frafallet i den videregående skolen over på regjeringen.

- Det er med undring vi registrerer fylkesordfører Sandviks uttalelser til Opdalingen, som handler mer om å skyve ansvar over på regjering enn om å selv ta ansvar for den videregående skolen, som faktisk er et fylkeskommunalt ansvar, sier Ingvill Dalseg og Henrik Kierulf.

De mener det er det politiske flertallet i fylkeskommunen som ikke tar ansvar.

- Det er Arbeiderpartiet og ordfører Sandvik som har styrt fylkeskommunen og videregående skole de siste 12 årene. Resultatet er at frafallet er alt for høyt, sier Høyre-duoen, som sier at deres parti alltid har vært opptatt av å redusere frafallet i skolen og sørge for den kompetansen som arbeidslivet etterspør.

- Høyre er opptatt av at skoler skal ha tilbud som er relevant for lokalt næringsliv. Vi jobber blant annet for en linje for steinfag og mineraler i Oppdal - noe den lokale skiferindustrien har etterspurt.

Dalseg og Kierulf utfordrer Tore Sandvik til å bidra med å få til dette løftet for Oppdal.

- Arbeiderpartiets skolepolitikk dreier seg om uriktige beskyldninger mot regjeringen om små overføringer til fylkeskommunen. Vi inviterer Arbeiderpartiet til en dialog om innholdet i skolen, tilbudet skolene må ha og hvordan å ivareta behovet hos lokalt næringsliv i fylket vårt, sier Dalseg og Kierulf.

De sier at halvparten av elevene som begynner på den videregående skolen velger å gå yrkesfag.

- Vi må heie frem ungdommene som går yrkesfag. Næringslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner i dag.

Dalseg og Kierulf forklarer at regjeringens budsjett for 2019 styrker yrkesfagene med 30 millioner kroner, noe som i følge fylkespolitikerne kommer i tillegg til over 500 millioner kroner som yrkesfagene er styrket med siden 2013.

De mener også at regjeringen løfter faget yrkesfaglig fordyping – et fag som gir elevene mulighet til å komme ut i praksis i løpet av skoletiden, og er et viktig springbrett fra skole til læreplass.

- Vi kommer til å mangle mange fagarbeidere i fremtiden, derfor fortsetter Høyre satsingen på yrkesfag, helt i strid med påstander fra fylkesordfører Sandvik.

- Utfordringene er de samme: vi trenger at færre faller ifra. Vi trenger at flere fullfører. Da må vi slå ring om videregåendeskolene over hele fylket og si nei til høyrepartiene, som vil nedprioritere skole på bekostning av asfalt, uttalte Sandvik i saken som Høyre-politikerne kommer med tilsvar på.

Dalseg og Kierulf svarer som følgende:

- Næringslivet etterspør vei sammen med kompetanse for utvikling i Trøndelag, derfor er Høyre opptatt av å binde fylket sammen med gode veier. Ikke minst med tanke på at vi, uten gode veier, ikke vil kunne ha næringsliv i distriktet, hvor fremtidens fagarbeidere skal jobbe.