Vil ha ny sak om veitrasevalg for fylkesvei 700

Nyheter

I slutten av november i fjor inviterte Nye Veier til informasjonsmøte om status ny E6 Ulsberg – Vindåsliene i kultursalen i Rennebuhallen. Når det gjelder sentrumsløsningen og hvor Fylkesvei 700 skal kobles til E6, er det lansert tre alternativ. Dette er nå redusert til to, det søndre og det nordre.