Tror tilgangen til fagfolk blir krevende

Tror at bemanningsbyrået får en viktig rolle som supplement i fremtiden.

  Foto: Truls Lereggen

Nyheter

Næringsliv