– Tålegrensen for den lille bygda vår er nådd

Truer med å stenge Gjevilvassdalen, for alle «mulige og umulige» alternative skitraseer.
Nyheter

Etter at Oppdal kommune vedtok ekspropriasjon av Gjevilvassvegen, sendte kommunestyremedlemmene Sigmund Fostad, Olav M. Mellemseter og Ketil Jacobsen en lovlighetsklage på vedtaket. Saken skal behandles under kommunestyremøtet torsdag.