Kjøpte produksjonslokalene for 13 millioner kroner

Trønderenergi har kjøpt lokalene ved Terminalveien 7.   Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Trønderenergi har kjøpt Terminalveien 7 på Berkåk, eiendommen de allerede bruker som produksjonslokaler.