Rennebu kommune søker ny økonomisjef

Økonomisk rådgiver Karl Petter Gustafsson på et kommunestyremøte for et drøyt år siden, her sammen med konstituert rådmann Lill Hemingsen Bøe, ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

I stillingsutlysningen skriver Rennebu kommune at de trenger en økonomisjef som «kan jobbe strategisk, strukturert og med evne til å motivere medarbeidere og ledere».