Skogeierne møter Nye Veier som på sin side oppretter"stikk innom" kontor på Berkåk

Nyheter

Rennebu-Oppdal skogeierlag har tatt initiativ overfor Nye Veier om å ha et møte for blant annet å snakke om erverv i forbindelse med byggingen av ny E6 Ulsberg - Vindåsliene.

- Møtet med grunneiere, kommune og veiutbygger vil finne sted i slutten av februar, og målgruppen er fortrinnsvis de som berøres direkte av veibyggingen, altså grunneiere innenfor selve planarbeidet, forteller leder i  skogeierlaget, Nils Petter Gundersen.

 

Før møtet i kommunestyresalen på Berkåk, vil Nye veier de to onsdagene forut før møtet, opprette Drop-in kontor på kommunehuset. Her vil grunnerverer for areal og eiendom, Mona Sterud Husby, ta i mot besøk fra berørte parter.

Nils Petter Gundersen kan kontaktes om det er noe du lurer på i forbindelse med drop-in kontoret. Kontoret er åpent til midt på dagen, men Sterud Husby kan ta i mot besøk også senere på dagen, bare hun får beskjed om dette på forhånd.

- Det vil jo bli avholdt åpne kveldsmøter etter hvert, men om noen har spørsmål, kan de selvsagt stikke innom drop-in kontoret, sier Sterud Husby.

 

Nils Petter Gundersen i skogeierlaget presiserer at du like gjerne kan kontakte han, om du som berørt part, skulle ha spørsmål vedrørende saken.

- Spørsmålene kan for eksempel gå på om det lønner seg å avvikle skogen for egen regning nå, og eventuelle erstatninger etter veiutbyggingen, sier Gundersen.