- Rennebu vil på sikt bli en forstad til Trondheim

Ola Øie har fått et par viktige støttespillere med på laget, for å få realisert drømmen om godsterminal på Berkåk.  Foto: Arkiv

Nyheter

Tanken om å legge godsterminalen for trondheimsregionen til Berkåk høres kanskje rart ut for folk i storbyen, men ordfører i Rennebu, Ola Øie, mener av hele sitt hjerte at dette er en realistisk og god løsning.