Etter år med kjøttoverskudd og dårlig lønnsomhet er ting i ferd med å snu

Saufjøset til Knut Morten Odden stod ferdig i mars 2018, akkurat i tide til lamminga.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Det har i den siste tiden vært negative presseoppslag om tilstanden i sauenæringa, der fokus på lave priser og overskudd på kjøtt har stått i fokus. Det er også en kjent sak at flere har lagt ned gårdsdrifta på grunn av dårlig lønnsomhet.