Så stor andel av Oppdal og Rennebus befolkning er innvandrere

Nyheter

Nyhetsgrafikk.no lanserte i dag en oversikt over hvor mange innvandrere det bor i hver kommune og hvor stor prosentandel dette utgjør av befolkningen i de respektive kommunene.

I Oppdal er 700 av kommunens innbyggere innvandrere. Det utgjør 10 prosent av kommunens innbyggere.

I Rennebu er 194 av innbyggerne innvandrere. I den befolkningsmessig mindre kommunen utgjør dette 7,8 prosent av innbyggerne.

Tallene er basert på undersøkelser gjort av Statistisk sentralbyrå.

På landsbasis var 17,7 prosent av befolkningen enten innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2019.

Den største innvandrergruppen på landsbasis er fra Polen. Litauen, Somalia og Sverige følger hakk i hæl. I 2018 var det for øvrig 18 400 flere innvandrere i Norge enn det var i 2017. Det er den laveste tilveksten siden 2005.

Brorparten av innvandrerne i både Rennebu og Oppdal har lykkes i å finne seg jobb.

I følge SSB har 70,4 prosent av alle mannlige og 65,7 prosent av alle kvinnelige innvandrere i Oppdal skaffet seg jobb.

I Rennebu er det litt dårligere stilt. Der har 68,3 prosent av alle mannlige og 54,1 prosent av alle kvinnelige innvandrere jobb.