Ba kommunestyret trekke vedtak om ekspropriasjon – fikk nei

Klagene ble avvist, og saken sendes til fylkesmannen.

Sigmund Fostad og representanter fra Høyre og Sp, samt den uavhengige representanten Odd Arne Hoel, tok til ordet for å oppheve ekspropriasjonsvedtaket under torsdagens kommunestyremøte.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Under torsdagens klagebehandling om skiløypa i Gjevilvassdalen, kom det forslag om å reversere ekspropriasjonsvedtaket. Forslaget ble presentert av Senterpartiet, Høyre ved Ingvill Dalseg, Otto Fjøsne og Kjetil Jacobsen, Fremskrittspariet og den uavhengige representanten Odd Arne Hoel.