Vil ha trafikkopplæringen som valgfag i skolen

Senterpartiet håper dette kan bidra til å ivareta trafikkstasjonens oppgaver lokalt.

Det jobbes for å få trafikkopplæring inn i den videregående skolen. 

Nyheter

Det var i siste fylkestingsmøte at Sp, ved Steinar Aspli, hadde en interpellasjon, som førte til at fylkestinget oppfordrer staten til å overlate oppmøteoppgavene på trafikkstasjonene til fylkeskommunen.