Feiret 20 år

Styret i Oppdal Demensforening. Fra venstre Elisabeth Gulaker, Sigrid Mesloe, Elin Bretten, Eva Øie, Ola Setrom, Berit Berg, Hilde Moen, Ole Erik Vognild. 

Nyheter

Nasjonalforeningen Oppdal Demensforening fyller i disse dager 20 år. Dette ble sist onsdag feiret med en hyggelig sammenkomst på Sletvold.

Inviterte gjester var blant annet tidligere styremedlemmer og andre gode samarbeidspartnere, som Frivilligsentralen, ansatte ved Nasjonalforeningen for Folkehelsen i Trøndelag, Hans Bøe som leder for gruppa «Oppdal, et demensvennlig samfunn», ordfører Kirsti Welander, ledere i de lokale helselagene, Arne Inge og Britt Holen, enhetsledere innen helse/omsorg og demenssykepleiere.   

Leder Sigrid Mesloe ønsket velkommen og tok et tilbakeblikk på disse 20 årene. Hun snakket også litt om de forskjellige aktiviteter foreninga har hatt og har for personer med demens og deres pårørende, noen av aktivitetene i samarbeid med Oppdal Helselag og kommunen.

Sigrid Mesloe, leder i Oppdal demensforening.  

- Vi kan nevne noen aktiviteter som erindringstreff på museet en gang i måneden, konserter på OHS/Boas/Sanatelltunet, gudstjeneste for eldre, ønskekonserter, pårørendeskole, kurs for aktivitetsvenner, turer rundt om i bygda, sangbok til Oppdal Helsesenter, pårørendetreff, filmer med tema demens i kinoen og demensaksjonen hver høst. Sigrid benyttet anledningen til å takke alle, både kommuneansatte, helselaga og ikke minst alle frivillige for det gode samarbeidet som gjør det mulig å gjennomføre alle disse aktivitetene, sier Elisabeth Gulaker.

Etter å ha fortært nydelig mat var det tid for et artig besøk av selveste Magnhild Tågarda Utferdstronge, som hadde litt av hvert å snakke om, før Inge Lauritzen kom og underholdt med trivelig visesang. Deretter var det godt med kaffe og stor, deilig kake.

- Det vanket mange fine ord, gaver og blomster fra både ordfører, Oppdal Helselag, kretshelselagene og enhetsledere, og dette setter vi i styret sjølsagt stor pris på. Denne festen ga oss også en fin anledning til å feire og takke leder Sigrid for den fantastiske jobben hun har gjort i alle disse årene. Hun satte i gang for 20 år siden, og har siden vært primus motor med et engasjement, pågangsmot og en arbeidsinnsats som er helt utrolig. Som en liten takk ble hun overrakt Nasjonalforeningens diplom og hedersnål for lang og aktiv tjeneste samt blomster og en gavesjekk fra styret. Tusen takk hver og en av dere som deltok og var med på å gjøre denne kvelden til en fin feiring og et trivelig minne, sier Gulaker.