Har økt egenkapitalen med nærmere 40 millioner

Styreleder Torkil Leinum i Oppdal Everk orienterte kommunestyret om status og fremdrift for selskapet. Foto: Katrine Silseth Naas  Foto: RAJU79, Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

På temamøtet for Oppdal kommunestyre var representanter fra Oppdal Everk, Trønder Energi/Trønder Energi Nett og EC Group til stede.