Inngår samarbeid med advokatfirma

  Foto: RAJU79, Foto: Truls Lereggen

Nyheter

Advokat Marit Eriksson har inngått et samarbeid med det Kristiansund-baserte advokatfirmaet Velund & Co. Eriksson ser frem til å bli en del av et større fagmiljø.

- I utgangspunktet så er dette et samarbeid, der jeg ved behov har noen å diskutere fag med, vi kan ta større saker, og jeg kan ta saker for dem og vi kan jobbe flere på samme sak. Dette går fint, selv om de stort sett sitter i Kristiansund, sier Eriksson.

Eneste advokat

Etter at Harald Hoel ga seg i 2016, er Eriksson bygdas eneste advokat. Hun kom da flyttende fra Fosen, der hun har praktisert alene de siste årene.

- Det var flere grunner til at jeg flyttet hit. Jeg hadde to jurister ansatt en periode, men den siste tiden på Fosen jobbet jeg mye alene. Her er jeg et kontorfellesskap med blant annet felles lunsjrom og hyggelige folk som jobber i bygget. Og så har jeg fuglehunder, og da var Oppdal en fin plass å flytte for å holde på med dem.

Eriksson sier at det er eiendomsjuss som ligger hennes hjerte nærmest. I tillegg har hun lang erfaring med konkursbo, tvangssalg og utlendingsrett, for øvrig er det å ta seg av vanlige folks problemer

- Det blir mye av de vanlige tingene på bygda, som samlivsbrudd, arv, eiendomstvister og bistand ved eiendomssalg der selger og kjøper allerede har funnet hverandre. Etter som jeg har også landbruksbakgrunn, og tar jeg også saker knyttet landbruksjuss, sier advokaten.

Samarbeid

Eriksson er utdannet sivilagronom. Etter jusutdannelsen jobbet hun en periode i landbruksdepartementet, og har jobbet som dommerfullmektig i Telemark. Hun har også vært lærer ved Landbrukshøgskolen på Ås.

Samarbeidet med advokatfirmaet Velund & Co gjør det juridiske tilbudet enda bredere.

- Vi vil samlet kunne yte bred og god juridisk bistand til næringsliv og private.