Dahle ønsker diskusjon

- Det føles som at 427 innbyggere bes ta en avgjørelse på vegne av 10 000, sier Børge Dahle om fylkesmannens spørreundersøkelse om grensejustering.

  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Fylkesmannen sender i disse dager ut et spørreskjema, der de 427 innbyggerne i de aktuelle grendene langs Rennebus grense til Oppdal, får svare på om de er for eller imot grensejustering.