Utlyser tilbudskonkurranse for E6

Nyheter

Nye Veier AS søker entreprenør til å bygge firefelts motorvei på strekningen mellom Ulsberg i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal. Konkurransegrunnlaget vil bli gjort tilgjengelig i uke 12.

Det legges opp til en tilbudskonferanse for interesserte entreprenører 26. mars. På tilbudskonferansen vil Nye Veier orientere nærmere om prosjektet og gjennomgå de viktigste punktene i konkurransegrunnlaget.

– Vi gleder oss til å komme i dialog med entreprenører for å finne en god partner for samhandling gjennom hele prosjektet, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Trøndelag. 

Den 25 kilometer lange strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene går stort sett i jomfruelig terreng på østsiden av Dovrebanen. Med den nye motorveien er det planlagt to tunneler, Ulsbergtunnelen (1,4 km) og Vindåslitunnelen (2km). Prosjektet inneholder flere broer og betongkonstruksjoner samt at store mengder med masse skal flyttes. Kontraktstørrelsen er av Nye Veier anslått til ca. 2,6 milliarder kroner, eksklusive moms. Prosjektet er tenkt gjennomført i perioden 2020-2023.

I desember 2018 ble det kjent at prosjektet E6 Ulsberg–Vindåsliene er fremskyndet i Nye Veiers porteføljeprioritering.Vatnanmener at denne prioriteringen vil bidra til en helhetlig og sammenhengende utbygging fordi Statens vegvesen allerede er i gang med ny E6 videre nordover gjennom Soknedalen.