Trøndelag har aldri hatt lavere arbeidsledighet i mars

Nyheter

Ledigheten er nå helt nede på 2 prosent, en nedgang på 5 prosent fra i fjor, som i praksis betyr at 275 flere er i arbeid. Totalt er det 4 397 antall ledige i Trøndelag. Samlet for landet er andelen helt ledige 2,4 prosent. Det tilsvarer 66 258 personer.

- Ifølge vår statistikk, som går tilbake til 1986, har vi aldri hatt lavere marsledighet i Trøndelag. Det er selvsagt veldig gledelig, og vitner om et vitalt og voksende arbeidsmarked i vår region, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Trøndelag er blant fylkene med lavest ledighet. Kun Troms (1,8 prosent), Sogn og Fjordane (1,7 prosent) og Oppland (1,9 prosent) ligger lavere. Ledigheten blant kvinner i Trøndelag er på 1,8 prosent (opp 4 prosent) og blant menn er ledigheten på 2,3 prosent (ned 10 prosent).

Satser på ungdomstiltak

Ledigheten går ned i alle aldersgrupper, unntatt de aller yngste under 19 år. Blant disse er 189 personer helt ledige, noe som gir en økning på 36 prosent sammenlignet med situasjonen for ett år siden. Ledigheten er aller høyest i aldersgruppen 20-24 år (3,1 prosent). Totalt er det 1 686 ledige under 30 år, noe som gir en ledighet på 2,7 prosent.

- Vårt overordnede mål er å få flere i arbeid. Og vi retter en spesiell innsats mot ungdom, blant annet gjennom et tettere samarbeid med helseinstitusjonene. Vi har fokus på muligheter for jobb og aktivitet selv om det er andre utfordringer ungdommene må håndtere. Dette skal gjøre det enklere for ungdom og unge voksne å komme seg ut i arbeid og utdanning, sier Wigum.

En av tre ledige er innvandrer

33 prosent av de ledige i Trøndelag har innvandrerbakgrunn. I denne gruppen øker ledigheten med 10 prosent blant innvandrere fra land utenfor OECD og synker blant de fra land innenfor OECD. Nesten 1 000 (20 prosent) av de ledige kommer fra land utenfor OECD.

- Dette viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre for økt inkludering av utsatte grupper. Nav, kommunene, næringslivet og samfunnet for øvrig må ta sin del av ansvaret for å lykkes med å inkludere innvandrere. En viktig del av inkluderingsdugnaden er å få de ut i jobb, sier Wigum.

Hver fjerde utlyste stilling innen helse, pleie og omsorg

Tilgang på nye stillinger i mars er 3 721, en økning på 44 prosent fra i fjor. Hittil i år er økningen på 10 prosent og totalt 11 412 stillinger er lyst ut. Verdt å merke seg er at antall virkedager i mars 2019 er 20, mens det i fjor var 15 virkedager i mars. Dette skyldes at påsken falt på mars i fjor og økningen blir derfor ekstra stor.

- Hver fjerde utlyste stilling i mars er innenfor helse, pleie og omsorg (26 prosent). Stillingstilgangen øker spesielt på ledersiden og for barne- og ungdomsarbeid. Innenfor bygg og anlegg, butikk og salgsarbeid samt industri er det færre utlyste stillinger sammenlignet med mars i fjor, informerer Wigum.

Synkende ledighet innen ingeniør og ikt-fag

Innenfor butikk og salgsarbeid øker ledigheten noe, mens den går ned innenfor bygg og anlegg samt industri. Den synker mest innenfor ingeniør og IKT-fag, her har ledigheten gått ned med 35 prosent fra i fjor. Det er 127 færre ledige innen denne yrkesgruppen. På landsbasis er ledigheten aller lavest i undervisning og akademiske yrker, hhv. 0,7 og 0,9 prosent.