– En røverhistorie fra Vietnam

Dro med til ryggsekk til den andre siden av kloden for å finne svar på forskningsspørsmålet sitt.

Jeg lærte mye om vennskapsbygging, dette er institusjonalisert hos Co Tu’ene. Per Frost

Nyheter

Per Frost har organisert en prosess for å gi barna i folkegruppen Co Tu i Vietnam et skriftspråk. Prosessen ble så vellykket at den blir gjentatt for to folkegrupper til. Nå mangler bare finansiering og politisk vilje til å videreføre prosjektet for de 19 gjenværende skriftløse minoriteter i Vietnam.