Denne uken gjennomføres innbyggerundersøkelsen

  Foto: Norkart

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag melder mandag at innbyggerundersøkelsen om eventuell grensejustering mellom Oppdal og Rennebu kommuner nå sendes ut.

Det er folkeregistrerte innbyggere i Gisnås, Ulsberg-Innset, Søndre Innset og deler av Havdal som inviteres til å komme med sin mening om områdene fortsatt skal være en del av Rennebu kommune, eller om de skal bli en del av Oppdal.  Undersøkelsen gjennomføres av Opinion AS.

Bakgrunn for saken er at det er fremmet et innbyggerinitiativ knyttet til at hele og deler av fire grunnkretser i Rennebu skal bli en del av Oppdal kommune. Saken er tidligere belyst blant annet gjennom utredning, høring og tilrådning fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannen i Trøndelag har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre en spørreundersøkelse i samråd med Rennebu kommune. Fylkesmannen har i forbindelse med oppdraget også bedt Kartverket utarbeide forslag til eventuell ny grense. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i løpet av 2019 avgjøre saken. Innbyggeres synspunkt vil være en del av grunnlagsmaterialet for en slik beslutning.