- Det rimeligste alternativet i sentrum

Steingrim Falksete, leder distrikt sør i Trøndelag brann- og redningstjeneste.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Ny brannstasjon i Oppdal har vært ønsket lenge. Saken har vært diskutert fram og tilbake i kommunestyret og det siste politiske vedtaket i saken er at den nye brannstasjonen skal plasseres i Klokkesvingen.