Rotter i kirka

Lea Mus og kirkerottene i Oppdal kirke.  

Nyheter

Over 100 barn møtte opp i Oppdal kirke i forrige uke, for å se Kirkerotteteateret. Dette er en teaterforestilling for barn mellom tre og seks år.

Kirkerottene og Lea Mus er lagt inn som en del av trosopplæringen. Forestillingen handler om Lea Mus som har gått fra familien sin, og Presten Kari som har mistet tøylammet hun skal bruke under søndagens preken. Her er det mysterier Kirkerottene Fredo og Vesle må løse.

- Det skapes god kontakt mellom skuespillere/dokker og det unge publikumet, særlig i åpningsfasen da rottene snuser på publikum for å finne ut hvilken ekkel lukt det er de kjenner, sier Mona Kristin Meisingset, trosopplæringsarbeider i Oppdal og Lønset menigheter.

Meisingset sier at Moralen i forestillingen er at Gud er glad i alle mennesker og leter etter dem, for han vil ha oss alle sammen med seg.

- Dette blir fint billedliggjort gjennom fortellingen om sauen som var borte, og historien om Lea mus, som tilslutt blir gjenforent med sin mor og far, og en av sine 27 søsken.