Her skal det asfalteres i sommer

Nyheter

I mai starter asfaltsesongen, og Statens vegvesen skal asfaltere 48 km riksveg og 205 km fylkesveg i år. Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.