Måtte rømme bygda for å være sosial

Denne kommentaren sto på trykk i Opdalingen 12. desember 2018. Opdalingens journalist hadde gjort seg noen tanker om det å være innflytter i Oppdal. Kommentaren publiseres på nytt i forbindelse med serien "Hva er en oppdaling?"
Nyheter

Kommentar

Dokumentarserien «Innafor» på NRK tar for seg ulike temaer i hver episode. I sesongens siste episode ble vi presentert for temaet ensomhet. Et tema kanskje mange kjenner seg igjen i, men som man ikke snakker så høyt om.

Oppdalingenes opprinnelse

Jeg har alltid vært sjenert av meg, men de siste årene har jeg blitt mer åpen og mer frampå. Men etter videregående og studier, skjedde det noe med meg. Jeg fikk meg jobb og skulle flytte fra det kjente og de trygge rammene. Jeg skulle bosette meg en plass hvor jeg ikke kjente noen. Som regel bruker ting å ordne seg, men av og til kan det gå litt lengre tid enn planlagt. Å komme til en helt ny plass uten å kjenne noen, kan være utrolig vanskelig. Følelsen av ensomhet kom etter en stund, da jeg satt alene stort sett alle ettermiddager og helger. Jeg sto på utsiden av livet til mine venner hjemmefra og så at de hadde det kjempeartig med sine venner. Jeg følte meg utrolig alene.

Jeg er så heldig at jeg treffer mye folk gjennom jobben, men likevel er det vanskelig å komme inn i en gjeng som du føler du kan henge med. Jeg følte jeg måtte rømme bygda når jeg skulle være sosial. Jeg følte at jeg ikke kjente de jeg hadde møtt godt nok til å sende en melding å høre om vi skulle henge sammen. Det har i perioder vært utrolig tøft og jeg har ofte tatt meg selv i å tenke om jeg skal krype til korset å reise hjem.

Vi kjenner alle på ensomhet en eller annen gang i livet. Men det er ikke alltid like lett å komme seg ut av det. Derfor må vi tørre å snakke om det. Vi må tørre å si den vanskelige setningen til de som står oss nær. En metaanalyse av 148 studier som ble gjennomført i 2010, viser at mennesker med sterke sosiale relasjoner hadde 50 prosent større sjanse til å overleve tidsrommet som studiene varte, enn de med svake sosiale bånd. I analysen kommer det fram at risikoen ved å ha svake sosiale relasjoner var sammenlignbar med å røyke 15 sigaretter daglig eller være overvektig. Dermed må ensomhet betraktes som et folkehelseproblem.Nå er jeg så heldig at jeg har fått meg et nettverk med nære venner i Oppdal. Og heldigvis har jeg turt å være åpen om hvordan jeg har det og hva jeg har følt på. Det har nok styrket mitt forhold til mine venner, både i Oppdal og hjemme. Programlederen i «Innafor» sier det så bra: «Jeg tror det er den største kjærlighetserklæringen i verden: At du deler det såreste og det vanskeligste du bærer på, med et annet menneske. Alle har dritt i ryggsekken, du også. Den bør du snakke om, hvis du vil knytte nære vennskap.»