Serie: Hva er en oppdaling?

Oppdalingenes opprinnelse

Kjell Haugland, historiker og leder for Oppdal historielag, forteller om opprinnelsen til befolkningen i Oppdal av i dag.

Oppdal stasjon, sannsyligvis fotografert av fotograf Normann.  

Nyheter

Hva er en oppdaling?

Opdalingen skal de neste ukene prøve å finne ut hva en oppdaling er. Hvem har rett til å kalle seg oppdaling? Hvem har rett til å definere hva en oppdaling er? Hvordan blir innflyttere mottatt? Trives innflytterne i bygda, eller flytter de igjen etter kort tid?

Som innflyttere i Oppdal er det mange i redaksjonen i Opdalingen som har kjent på denne problemstillingen. Nå ønsker vi å finne ut hvordan folk flest tenker om temaet.

Opdalingen har den siste tiden jobbet med en artikkelserie som blir presentert i de kommende ukene.

Vi ønsker også nye innspill og nye historier. Har du lyst til å snakke med oss? Ta kontakt med en av journalistene eller redaktøren.


Den industrielle revolusjonen kombinert med utviklingen innen legevitenskapen skapte stor befolkningsvekst midt på 1800-tallet. Jordmor ble innført i Oppdal i 1820 og lege i 1840. Fødselsregulering fantes ikke, noe som førte til at folketallet steg fra cirka 2800 til 4500, forteller Kjell Haugland.