Satte fyr i debatten

Tor Snøve fikk en tøff start på karrieren som partiets leder. Foto: Jan Inge Flå 

Nyheter

Hva er en oppdaling?

I januar ble Tor Snøve valgt til Arbeiderpartiets ordførerkandidat til høstens valg, på bekostning av sittende ordfører. Etter nominasjonsvalget uttalte en glad og fornøyd Snøve følgende til Opdalingen, på spørsmål om hva som er vinneroppskriften til valget:

- Først og fremst er det vår politikk og våre prioriteringer. Samtidig tror jeg mange oppdalinger ønsker en oppdaling på topp. En som kjenner folket, som kjenner bygda, er kjent i bygda og vet hva som foregår, og har erfaring fra politikk.

Dette satte fyr i debatten. Hva og hvem er en oppdaling? Sittende ordfører er innflytter, var det avgjørende for jobben hun har gjort? Hva med alle andre som er med å definerer bygda til det den er?


Snøve fikk en tøff start som ordførerkandidat.

- Ja, men det får nok alle. Jeg har stått i mediestorm tidligere. Det handler om å stå linjen ut, har man gjort en feil ved å formulere seg på en dårlig måte, så må man legge seg flat og beklage. Det har jeg gjort.

Snøve sendte et leserinnlegg i etterkant av uttalelsen. Der sier han at intensjonen aldri var å støte noen, eller sette mennesker i bås.

«Jeg er ingen «bygderasist» som enkelte via sosiale medier antyder. Jeg ser at noen antyder at man må kunne gå sju ledd tilbake for å kalle seg Oppdaling, da blir det meget få igjen inkludert meg. »

Snøve skriver videre at hans uttalelser var ment å få frem hans fortrinn; «det å kjenne vår flotte bygd med grender og tettsteder, ha kjennskap til folk som bor rundt om i bygda, god kunnskap om utmarksområdene og ikke minst ha politisk erfaring.»

Til Opdalingen sier Snøve at oppdaling er et vidt begrep, som er vanskelig å definere.

- Oppdaling er et voldsomt vidt begrep. Det er opp til den enkelte å føle identitet, og å definere den.


Måtte rømme bygda for å være sosial

Denne kommentaren sto på trykk i Opdalingen 12. desember 2018. Opdalingens journalist hadde gjort seg noen tanker om det å være innflytter i Oppdal. Kommentaren publiseres på nytt i forbindelse med serien "Hva er en oppdaling?"


Opdalingen har med utgangspunkt i denne debatten tatt et lite dykk i lokalsamfunnet. I denne artikkelserien vil vi prøve å grave litt dypere i hvordan folk i Oppdal oppfatter seg selv og hvordan de oppfatter innflyttere. Er det greit å ta plass i Oppdal, om du ikke er født og oppvokst her.

I Opdalingen har vi bestemt oss for å følge dette temaet en periode fremover. I de neste ukene vil du få nye historier i hver avis. Har du innspill til temaet, så ta kontakt med Opdalingen.