Nå kan ungdom få sommerjobb i kommunen

Ulike enheter i Rennebu kommune inviterer nå ungdom til å søke sommerjobb.  Foto: Arkiv

Nyheter

Rennebu kommune fortsetter sin mangeårige praksis med å tilby sommerjobb for ungdom.

Det lyses nå ut sommerjobber ved Rennebu sykehjem, Barnas naturverden, kirkegårdene i Rennebu, teknisk drift og ved barnehagene i kommunen.

Ved sykehjemmet søkes det etter elever som i dag går i 9. og 10. klasse, og som har mulighet til å jobbe i uke 26 - 32. Elleve elever vil få tilbud om jobb, der perioden vil bli oppdelt i to perioder på 3 uker hver.

I stillingsbeskrivelsen fristes det med varierte arbeidsoppgaver som å ta ansvar for hobbyaktiviteter, delta med brukerne på arrangementer, og å være med brukerne ut.

Ved kirkegårdene er det til sammen to ledige sommerjobber. Disse fordeles på uke 27-29 ved Berkåk kirkegård og uke 30-32 ved Rennebu kirkegård på Voll.

Også ved Barnas naturverden er det to sommerjobber du kan søke på. Disse skal bekles i ukene 27 - 29. Arbeidsoppgavene vil bestå i vedlikehold av hytter, med  beising, tetting og rydding og vedlikehold av stier med merking, rydding og skilting.

Totalt elleve sommerjobber er ledig ved Teknisk drift i kommunen. Jobbene blir tildelt i 3 eller 4 uker sammenhengende og her er det ikke 
mulig å dele opp perioden.

Voll barnehage tilbyr to sommerjobber i uke 25-27 og/eller uke 28, pluss ukene 31-32, mens Vonheim barnehage på Berkåk tilbyr tre sommerjobber, fordelt på en i ukene 26, 27 og 28, de to andre i ukene 31 og 32.