– Vi ser lyst på fremtiden

Interiørbutikken har hatt en formidabel vekst de siste årene.

Kirsten Aune Grønset (t.v.) og Aina Volden hos Lev Vakkert gleder seg til påska. De forteller at påska er viktig for butikken og at de håper på godt besøk i høytiden.   Foto: Katrine Silseth Naas

Vi har hatt en voldsom økning de siste årene og framtiden er spennende.

Nyheter

Interiørbutikken Lev vakkert har siden 2013 hatt en fin vekst i omsetningen. I 2013 hadde de en omsetning på fire millioner kroner og i dag er den mer enn fordoblet.