Hadde promille på 3,45 etter utforkjøring - fradømt førerretten for alltid

Truls Lereggen 

Nyheter

En mann fra Rennebu er fratatt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid.  Han er også dømt til 21 dagers fengsel, med en prøvetid på to år, og er ilagt en bot på 10 000 kroner.