Avviser klage i vegstrid

Nyheter

Før jul i fjor fremsatte kommuneadvokat Kristian Nordheim på vegne av kommunen søknad om forhåndstiltredelse av Gjevilvassvegen. Samme dag begjærte kommunen skjønn til fastsettelse av ekspropriasjonserstatningen.