Åpent møte om ny E6

Sammen med Nye Veier AS og Rennebu kommune, inviterer Midtre Gauldal kommune til et informasjonsmøte om E6 Ulsberg – Vindåsliene.

E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene skal bli ny og får fire felt. Nå er detaljreguleringen ute på høring. 

Nyheter

Nye Veier AS, Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune inviterer til et informasjonsmøte om E6 Ulsberg – Vindåsliene.

Møtet finner sted mandag 6. mai i Rennebuhallen. I tillegg blir det arrangert åpen kontordag i Rennebu kommunehus 9. mai, hvor man etter avtale kan samtale med kommunen om temaet.


 

Dette skjer i forbindelse med at blant annet detaljreguleringen for E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé, ligger ute til offentlig høring. Planforslaget skal legge til rette for ny E6 som firefelts motorvei mellom Vindåsliene i Soknedal og Ulsberg i Rennebu kommune. Dette med unntak av begge ender av parsellen som planlegges med noe lavere standard på grunn av tilpasning til eksisterende veg.