Åpent møte om ny E6

Sammen med Nye Veier AS og Rennebu kommune, inviterer Midtre Gauldal kommune til et informasjonsmøte om E6 Ulsberg – Vindåsliene.

E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene skal bli ny og får fire felt. Nå er detaljreguleringen ute på høring.  Foto: TB

Nyheter

Nye Veier AS, Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune inviterer til et informasjonsmøte om E6 Ulsberg – Vindåsliene.

Møtet finner sted mandag 6. mai i Rennebuhallen. I tillegg blir det arrangert åpen kontordag i Rennebu kommunehus 9. mai, hvor man etter avtale kan samtale med kommunen om temaet.


 

Dette skjer i forbindelse med at blant annet detaljreguleringen for E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé, ligger ute til offentlig høring. Planforslaget skal legge til rette for ny E6 som firefelts motorvei mellom Vindåsliene i Soknedal og Ulsberg i Rennebu kommune. Dette med unntak av begge ender av parsellen som planlegges med noe lavere standard på grunn av tilpasning til eksisterende veg.