Ulykkessjåfør forklarte at hun så på butikkskilt i stedet for på veien

Et butikkskilt fanget sjåførens oppmerksomhet da hun kjørte på en 17-åring i Lundamo.

ULYKKE: Her i Lundamo sentrum ble en 17-åring påkjørt av en bil mens han var i fotgjengerfeltet.  Foto: Noelia Rojas Rodriguez

Nyheter

Det var 13. oktober i fjor en kvinne fra oppdalsregionen kjørte på en 17-årig gutt på Lundamo i Melhus. Gutten ble varig skadd, og har ligget på St. Olavs hospital og en helseinstitusjon etter ulykken. Tirsdag startet rettssaken etter ulykken. Både tiltalte og pårørende er sterkt preget av den tragiske hendelsen.