- Vi må fortsette å snakke sammen om krigsåra 1940-1945

Eirin Heggvold steppet inn for ordføreren og holdt talen Kirsti Welander skulle ha holdt ved minnemarkeringen på frigjøringsdagen og veterandagen onsdag 8. mai. Welander måtte reise spontant til Oslo i møtet om erstatningsordningen for pelsdyrnæringa.

Eirin Heggvold holdt minnetalen 8.mai.  Foto: Mari Rui Heiniger

Nyheter

Heggvold er selv veteran etter å ha tjenestegjort i Afghanistan. Heggvold takket veteranene for innsatsen som er lagt ned i 100 operasjoner i 40 forskjellige land.

Eirin Heggvold avduket bautaen til Ottar Stenberg. Major Svein Inge Øiamo til venstre.  Foto: Mari Rui Heiniger

- Over 100 000 kvinner og menn har deltatt i disse operasjonene. Kommunen har vedtatt en plan for hvordan man best kan ivareta veteranene og deres familier. Vi må fortsette å snakke sammen om krigsåra 1940-1945, understreket hun.

Major Svein Inge Øiamo la ned blomst ved bauten til Ottar Stenberg. Eirin Heggvold avduket bautaen.  Foto: Mari Rui Heiniger

Major Svein Inge Øiamo har erfaringer fra Midtøsten, Libanon og Golanhøyden, hvor han tjenestegjorde i to og et halvt år. I sin tale vektla han at det ikke er Forsvaret, men Stortinget og politikerne som bestemmer hva som best skal ivareta norske interesser, og hvor fly, marine og personell skal settes inn i internasjonale operasjoner.

- Veteraner kan utføre krevende oppdrag under tidspress. De møter vanskelige verdispørsmål samtidig som de er i livsfare, og utfører oppgaver som ligger langt utenfor soldatens primære funksjon, fortalte Øiamo.

Han fortalte om symbolikken i en blåveis-pin han bærer.

- Den skal minne om alle som har falt i strid, eller som plages etter å ha vært i strid. «Alle ga mye, noen ga alt» står det på denne, forklarte Øiamo.

Major Svein Inge Øiamo overrakte UNIFILs minnemedaljong til veteranene som har tjenestegjort i FNs midlertidige styrke i Libanon.  Foto: Mari Rui Heiniger

Bautaen til Ottar Stenberg ble avduket av Heggvold og major Svein Inge Øiamo. Kjell Arve Isbrekken gikk bort 1. mai og ble hedret med ett minutts stillhet. Alle veteranene i Oppdal som deltok under andre verdenskrig har nå gått bort.

Veterandagen og frigjøringsdagen har vært slått sammen til en fellesmarkering på samme dag 8. mai siden 2010. Et tjuetalls frammøtte deltok ved årets markering på nye Ottar Stenbergs plass.

Nye Ottar Stenbergs plass er plassert på høyden i Høgvangparken. Selve Høgvangparken er ikke ferdigstilt enda, da det blant annet står igjen endel skiferlegging, basert på frivillig innsats. Tidspunkt for offisiell åpning for parken er derfor ikke fastsatt. Det var Frivilligsentralen som opprinnelig tok initiativet til opprustingen av parken, noe som har blitt en mer storstilt opprustning enn det som i utgangspunktet var planlagt.