- Ungdommen er ukritisk til hva som deles på nett

Ny kampanje skal gjøre ungdommen mer oppmerksom på hva som er lov og ikke.
Nyheter

Geir Stenkløv har jobbet i politiet i 20 år. I løpet av de årene har han sett og vært borti flere telefoner som har hatt innhold som ikke skulle ha vært der.

- Politikere og målet har samme utgangspunkt og samme mål. Vi skal skape et trygt samfunn og et samfunn hvor alle trives, sier Stenkløv.

Han var tilstede under kommunestyremøtet i dag for å informere politikerne om hva politiet jobber med når det kommer til hva som er lov å dele og ikke.

- Det er viktig å følge med i tiden. Og det vi i politiet oppfatter som en utfordring for den kommende slekt, er hvordan vi skal forebygge hva som deles av ungdommen, sier han.

Kommunestyret under gjennomgangen av kampanjen "Delbart".   Foto: Katrine Silseth Naas

 

Kampanje for ungdommen

Kampanjen "Delbart" rulles ut i skoler over hele landet, også i Oppdalsskolen.

- Det viktigste av det viktigste er barna våre som skal vokse opp. Vi sier at det nå har flyttet seg fra gata til data og Kripos har kommet fram til at mange er ukritiske når det kommer til hva som er lov å dele og ikke. Ungdommen har heller ikke nok verktøy til å håndtere data og nettet, sier Stenkløv.

Geir Stenkløv i politiet informerte kommunestyret om kampanjen.   Foto: Katrine Silseth Naas

 

I år er det 9. trinn og 10. trinn i Oppdal som skal gjennom kampanjen. I neste år skal dette gjennomføres for 8. trinn og 9. trinn, før det blir fast fra 8. trinn.

- Ungdommen trenger å bli utstyrt med kunnskapen om hva som er lov å dele og å gjøre på nett. Målet vårt er å øke kunnskapen om lovverket, sier han.

- Jeg opp gjennom årene gått gjennom en del telefoner og det vi ofte ser er at det er ukritisk deling når det kommer til bilder. Terskelen for å for eksempel å spørre om nudes er veldig lav, sier Stenkløv.

Tydelig regelverk

Regelverket er klar og tydelig når det kommer til deling av nakenbilder. Det er ikke lov. Det spiller ingen rolle hvordan du har fått bildet, for om bildet viser en person som fremstilles i en seksuell positur, så er det ikke lov å dele.

- Når folk blir spurt om hvor mange i alderen 13-18 år som deler nakenbilde av seg selv, så er det et stort flertall som svarer at de tror det er ganske vanlig (mellom 40-50 prosent). Men det er faktisk ganske få i den aldersgruppen som gjør det (13 prosent), og det er bra for oss å vise fram, sier han.

Er man under 18 år, så har man ikke lov å sende nakenbilde av seg selv, men man vil ikke bli straffet for det. Stenkløv sier at loven ikke er laget slik at den som gjør noe sånt blir straffet.

- Man har ikke lov å ha seksualiserte bilder av personer under 18 år. Vi ser at slike bilder deles i en rekordfart, sier Stenkløv.

Oppdalsungdommen som så langt har vært med på dette opplegget synes det har vært viktig og kjempebra.

- Det er viktig at vi kommer på skolene med et slikt opplegg. Det at ungdommen får delta på den måten, er veldig nyttig. De sitter igjen med flere spørsmål etter å ha vært med på opplegget og samtidig får de et innblikk i lovverket. Jeg har kjempetro på dette. Det er flere saker i Oppdal som handler om dette med uheldig deling av bilder og gjennom dette prosjektet kan vi forebygge på en god måte, sier Stenkløv.

Kommunestyret ga tilbakemelding om at dette er noe de har tro på. Ordfører Kirsti Welander (Ap) sier at dette er noe de trenger å få mer kunnskap om.

Ordfører Kirsti Welander og resten av kommunestyret mente dette var et veldig viktig arbeid.   Foto: Katrine Silseth Naas