- Det er viktig at innflyttere får en arena hvor de møter kommunen

Førstekandidat for Høyre i Oppdal, Ingvill Dalseg, representerer Oppdal med stolthet.

Ingvill Dalseg mener kommunen kan gjøre en viktig jobb med involvering og inkludering.  Foto: Ketil Jacobsen

Nyheter

Dalseg har stor respekt for begrepet "oppdaling", og ønsker at alle i Oppdal skal føle at deres mening betyr noe.

- Hva er en oppdaling?

- En oppdaling er enkelt og greit en som bor eller har hjertet i Oppdal. Men praksis er kanskje noe annet. Kulturen og tradisjonen i bygda åpner kanskje ikke for at du «kvalifiserer» som oppdaling dagen etter du har meldt adresseendring til bygda. Jeg tenker alle som er stolte av bygda og har lyst til å være oppdalinger skal få omtale seg selv som oppdalinger, mener Dalseg.

- Kaller du deg selv for oppdaling?

- Jeg representerer Oppdal med stolthet og det er ingen som er i tvil om at jeg kommer fra Oppdal, så mange ganger som jeg har trukket frem bygda både i Trøndelag og ellers. Det er vanskelig å svare på om jeg er oppdaling, jeg vet ikke om folket i Oppdal ser på meg som oppdaling. Jeg har er så stor respekt for «tittelen» at jeg ikke tør å gi den til meg selv, sier hun.

- Hvordan kan kommunen legge til rette for at alle skal føle seg inkludert i lokalsamfunnet, også de som flytter hit og enda ikke har et nettverk?

- Kommunen kan gjøre en viktig jobb med involvering og inkludering. Jeg ønsker at alle i Oppdal skal føle at de er viktige og at deres mening betyr noe. Jeg som politiker er tjener av folket, og min visjon er at folkets meninger og plass i Oppdal skal være førende for kommunen i perioden som kommer, sier Dalseg.

Hun mener at vi ved å bruke eksempelvis bibliotek, kulturskole, innbyggertorg og oppgaveutvalg kan oppnå økt samhandling i kommunen, og at det er viktig å skape arenaer der innbyggerne føler seg sett og hørt.

- Bør alle som flytter hit og ikke kan norsk få tilbud om gratis norskopplæring betalt av kommunen, uavhengig av hvor de kommer fra?

- Jeg er litt usikker på hva regelverket sier, men krav om norsk- og samfunnskunnskapsopplæring ligger til grunn for statsborgerskap og må være et utgangspunkt for alle. Jeg har tro på kulturskole og bibliotek som en god inkluderingsarena, å delta i idrett, bli kjent med en familie eller vennefamilier, og frivilligsentralen kan spille en viktig rolle. Norsk kan læres på mange måter, eksempelvis det å lære seg å synge på et språk kan være en god måte, sier hun.

- Hva bør et velkomstbrev eller en velkomstpakke fra kommunen til innflyttere i Oppdal inneholde?

- Det spørsmålet kunne det vært fint å jobbe videre med, en god utfordring for et oppgaveutvalg. Kanskje skal vi sette sammen en arbeidsgruppe bestående av eksempelvis innflyttere, lokale, politikere, næringsliv og administrasjon som kan gi sin uttalelse til hvordan velkomstbrev og velkomsten til Oppdal bør være? Uansett synes jeg det er viktig at innflyttere får en arena hvor de møter kommunen. Kanskje jeg skal foreslå et møte med kommunen for alle innflyttere hver sjette måned? spør Ingvill Dalseg.