Vegvesenet opphever aksellastrestriksjoner i Rennebu

Mandag kan du igjen kjøre med kjøretøy som er tyngre enn seks tonn langs Nerskogveien og andre veier i Rennebu kommune.  Foto: Arkiv

Nyheter

Statens vegvesen opphever aksellastrestriksjonene på følgende kommunale veier:

* Kv7024: Gamle Nerskogsvei fra Grindal til Granasjøen

* Kv7044: Gamle Kongevei fra Sundset, via Vågåskjelet og Åshaugen, til Gisna bru

* Fra Åshaugen til kryss ved E6

* Fra Vågåskjelet til Stølen

* Plassveien, Tyskseterveien og Erikseterveien fra Kroken til Tysksetra og Eriksetra


Aksellastrestriksjonene ble innført fra 1. april i forbindelse med teleløsninga. Maksvekt ble da satt til seks tonn. Fra førstkommende mandag kan du igjen kjøre med større kjøretøy langs de nevnte strekningene.