Rekordfå konfirmerer seg kirkelig

Mens antall kirkelige konfirmanter stuper, får human-etisk forbund stadig større oppslutning blant konfirmantene.
Nyheter

Aldri før har så få valgt å konfirmere seg kirkelig i Norge. Samtidig har humanistisk konfirmasjon hatt et oppsving i popularitet de siste årene.

– De siste 10 årene har andelen som konfirmerer seg i Den norske kirke, sunket jevnt og trutt. Særlig siden 2011 ser vi en bratt nedgang i andelen som velger kirkekonfirmasjon, sier Øyvind Bolsgård, som er seniorrådgiver i seksjon for utdannings- og kulturstatistikk ved Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt sett i hele Trøndelag, har 65,5 prosent av alle 15-åringer valgt å konfirmere seg kirkelig i år.

Prosentandelen kirkelige konfirmanter er stadig synkende.  Foto: Skjermdump fra statistisk sentralbyrå

 

I Oppdal og Rennebu har 75 konfirmanter valgt å gå den kirkelige veien, mens 25 ungdommer (25 prosent) i år konfirmerer seg humanistisk. Våre to kommuner bidrar dermed til å trekke opp snittet for andelen kirkelige konfirmanter, både på landsbasis og i Trøndelag.

I 2018 besto det humanistiske konfirmasjonskullet av 21 ungdommer, altså 18,26 prosent av de 115 ungdommene som konfirmerte seg det året.

Det betyr at andelen humanistiske konfirmanter i Oppdal og Rennebu har økt med 6,74 prosent siden i fjor. Samtidig skal det sies at antall humanistiske konfirmanter i 2017 var på hele 29 av totalt 117 konfirmanter, altså 24,79 prosent.

Prosentandelen humanistiske konfirmanter har økt betraktelig siden 2014.  Foto: Skjermdump fra statistisk sentralbyrå

 

SSB skriver at 56 prosent av 15-åringene ble konfirmert i Den norske kirke i 2018, i følge tall fra Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA). Det er den laveste andelen som er registrert noensinne. Til sammenligning valgte 68 prosent av 15-åringene kirkekonfirmasjon i 2001, da målingene begynte.

I følge den humanistiske nettavisen Fri tanke, vil rundt 12 300 ungdommer konfirmere seg humanistisk i år. Det utgjør cirka 19,5 prosent av hele årskullet på landsbasis og dermed en økning på 0,9 prosent fra 2018. Dette er ny rekord.