Nye rovdyrtall: Økning av jerv og bjørn i Norge

Mens både bjørne- og jervebestanden øker, ble det registrert færre ulver i 2018.

Jerven er det hyppigste rovdyret i Oppdal og Rennebu.   Foto: Illustrasjon

Nyheter

Hvert år sammenstiller Rovdata bestandsstatus for de store rovdyrene i et brev til Miljødirektoratet. I informasjonen som ble sendt over 15. mai, finner man oversikt over påviste ungekull og bestandstall.