- Dagens båndtvangregler fungerer bra i Oppdal

Simba og Mini på Hundens dag i Oppdal.
Nyheter

Hvert år i slutten av mai arrangerer Norges Kennelklubb (NKK) hundens dag for å fremme ansvarlig hundehold.

Oppdal hundeklubb gjennomførte et lokalt arrangement i Oppdal sentrum lørdag, og  et tjuetalls hunder og deres eiere stilte opp for å vise seg fram for publikum.

Det var stor variasjon i type raser; alt fra brukshunder til familiehunder, små og store, valper og voksne.

Leder i Oppdal hundeklubb Kjersti Riise forteller at det er viktig for klubben å fremme ansvarlig hundehold.

Klubben er aktiv med to treff i uken, tirsdag og lørdager, der hunder og eiere kan treffes for trening, sosial omgang og utveksling av erfaring.

Man trenger ikke være medlem for å møte opp på treningene, man kan stikke innom og se om man har lyst til å være med flere ganger.

- Det viktigste er at hundene lærer seg hverdagslydighet og fungerer sammen med andre hunder og med mennesker, forklarer Riise.

Oppdal hundeklubb arrangerer også valpekurs, samt handlerkurs for de som vil være med på utstillinger. Hver høst arrangeres også lokalt to hundeutstillinger i løpet av en helg.

- Det har vært litt debatt rundt dette med båndtvang i sosiale medier den siste tiden, hva tenker du om den?

- Oppdal er en kommune med mye sau og mye vilt, og da synes jeg de kommunale reglene vi har for båndtvang er viktige og fungerer bra. Noen synes kanskje de er litt strenge, men det er viktig at det tas hensynt til husdyr, vilt og mennesker som kanskje er redd for hund.

Riise påpeker at man valgte å gjennomføre "Hundens dag" på området lengst unna lekeplassen i sentrum, nettopp fordi det kan være barn som er skeptisk til hunder.

- Så hva tenker du om hytteeiere som når de likevel er i et stort friområde ønsker å ha muligheten til å ta seg en sykkel- eller løpetur med løse hunder?

- Da tenker jeg at de hundene uansett skal holdes i bånd. Det finnes muligheter for unntak fra båndtvangreglene, men de bør være forbeholdt arbeidshunder, redningshunder etc., mener Riise.

Alle hundene som var med på "Hundens dag" var i alle fall i bånd. Riise forteller at slike treff er viktige for at hundene skal bli sosialisert og trygge i møte med andre hunder og med mennesker.

Også de yngste hundene, var trygt i bånd, kanskje først og fremst for at de ikke skulle vandre avgårde på egenhånd mellom parkerte biler i sentrum - og som "unger" flest så var de mest opptatt av hverandre i stedet for å bry seg om de voksne eller store og små mennesker som var møtt fram.