Klaget på vedtaket i brøytestriden. Nå har Fylkesmannen tatt sin avgjørelse

Lovlighetsklagen til tre av kommunestyrerepresentantene førte ikke frem.

Gjevilvassvegen.  Foto: Truls Lereggen

Nyheter

Etter at Oppdal kommune vedtok ekspropriasjon av Gjevilvassvegen tidligere i vinter, sendte kommunestyremedlemmene Sigmund Fostad, Olav M. Mellemseter og Ketil Jacobsen en lovlighetsklage på vedtaket.